• 1 on 1 personal training by Vasiliy Solodovnikov

  Price:

  $80.00

 • 1 on 2+ group personal training (2 People) by Vasiliy Solodovnikov

  Price:

  $100.00

 • 10 Sessions: 1 on 2+ group personal training (2 People) by Vasiliy Solodovnikov

  Price:

  $850.00

 • 10-Sessions: 1 on 1 personal training by Vasiliy Solodovnikov

  Price:

  $650.00

 • 5 Sessions: 1 on 2+ group personal training (2 People) by Vasiliy Solodovnikov

  Price:

  $450.00

 • 5-Sessions: 1 on 1 personal training by Vasiliy Solodovnikov

  Price:

  $350.00